USŁUGI KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE

 Szanowni Państwo

Wraz z zespołem doświadczonych inżynierów funkcjonujmy od lat w obszarze budownictwa w Gorzowie Wlkp. Zawsze dokładamy szczególnej staranności by nasz produkt był użytecznym narzędziem do planowania kolejnych inwestycji jak i kosztów związanych z eksploatacją budynku. Przeglądy techniczne budynków w naszym wykonaniu to pewność i bezpieczeństwo.

ü    Przeprowadzamy wymagane Prawem Budowlanym okresowe kontrole stanu technicznego budynków.
 Z przeglądów sporządzamy protokoły z załączoną dokumentacją fotograficzną. Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku, oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, z przedstawieniem prac w kolejności ich wykonania. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

ü    Zajmujemy się również zakładaniem i prowadzeniem książek obiektów budowlanych.

W świetle obowiązujących przepisów o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Wyróżniamy przeglądy:

Roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych polega na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego;
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń; osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych:

  • Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

 

Oferta cenowa dotycząca przeglądów konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli,
w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku.

Zapraszamy do współpracy zarządców nieruchomości i gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

inż. Mieczysław Amanowicz,   tel. 506-606-890

mgr inż. Rafał Ślusarczyk,   tel. 512-143-008

Zapraszamy na stronę www.amanowicz.plDodaj komentarz


Dodaj

mgr inż. Rafał Ślusarczyk, Gorzów Wlkp. 66-400, Plac Jana Pawła II 74/6, tel: 512- 143 - 008, e-mail: rafalslusarczyk@onet.eu
© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl